Behandlingar

På Fysiopro använder vi oss av behandlingsmetoder som är baserade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Nya behandlingsmetoder inkluderas fortlöpande och äldre inaktuella metoder fasas ut.

Vårt verksamhetsområde är att förebygga,diagnostisera, utreda , rehabilitera och behandla funktionsrubbningar, smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. För att uppnå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker sá som manipulation och mobilisering, med mjukdelsbehandling såsom muskelpressur, stretching och massage. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella övningar och råd om Pris för naprapatbehandling, 750 kr för 40 min.


Naprapati

Naprapaten undersöker och behandlar utifrån ett funktionstänkande samt helhetstänkande. Ofta är smärtor orsakade av nedsatt funktion (på olika sätt), mer än av skadad vävnad.

Samspelet mellan ledrörlighet och muskelfunktion är det viktiga. Nervsystemets funktion spelar här en viktig roll. Naprapaten behandlar utifrån detta perspektiv och använder då led korrigerande behandling i kombination med mjukdelsbehandling (ex massage, stretching). Andra kompletterande behandlingar kan förekomma. Träningsrådgivning och instruktioner i vårt egna rehab-gym ingår ofta som ett moment, för långsiktiga resultat


En naprapatbehandling kan omfatta:
ManipulationMobiliseringMuskelpressurStretching
MassageAkupunkturDry NeedlingElakupunktur